Keuze uit ruim 38.000 producten
GRATIS verzending in heel Nederland
Altijd een leuke verrassing
Keuze uit ruim 38.000 producten
GRATIS verzending in heel Nederland
Altijd een leuke verrassing

Algemene voorwaarden

 
Algemeen
Door het plaatsen van een bestelling geeft u te kennen dat u met onze algemene voorwaarden akkoord gaat. Paperpad.nl houdt zich het recht voor haar algemene voorwaarden tussentijds te wijzigen.
 
Annulering van uw bestelling
Bestelling kunnen zonder opgave van reden, mits nog niet verzonden en geen pre-order (vooruitbestellingen), altijd geannuleerd worden. Wij verzoeken u daartoe een ticket aan te maken in uw account of ons te informeren per e-mail. Uw orderannulering zal per e-mail bevestigd worden. Zodra uw verzoek tot annulering door ons is bevestigd, mag u deze als ontvangen beschouwen. Indien u uw geannuleerde bestelling reeds heeft voldaan, restitueert Paperpads.nl het betaalde bedrag uiterlijk binnen 14 dagen.
 
Levering
Levering vindt plaats uit eigen voorraad en zolang de voorraad strekt. Paperpads.nl streeft ernaar om bestellingen binnen 1 tot 2 werkdagen na ontvangst van de betaling te verzenden. Hiertoe is Paperpads.nl echter niet verplicht. Wij verzenden via DHL en PostNL. Paperpads.nl levert uitsluitend aan consumenten die een inwoner zijn van de Europese Uni met een afleveradres binnen de Europese UniDe uiterste leveringstermijn is 30 dagen na plaatsing van de bestelling, uitgezonderd pre-orders (vooruitbestellingen) en bestellingen waarbij de klant zelf heeft aangegeven deze later te willen ontvangen. Indien het niet mogelijk blijkt een bestelling binnen 30 dagen te leveren wordt de klant daarover tijdig geïnformeerd en heeft hij het recht zijn bestelling kosteloos te annuleren. Bij elke bestelling beloven wij een gratis verrassing echter hiertoe is Paperpads.nl NIET verplicht. Wanneer er onverwacht geen producten hiervoor beschikbaar zijn of in het incidentele geval dat het vergeten wordt toe te voegen kunnen hier geen rechten aan ontleent worden. Het is een gebaar dat wij graag maken wanneer het mogelijk is.
 
Prijzen
De bij de artikelen genoemde prijzen zijn in euro's, inclusief BTW. Verzendkosten zijn niet bij de genoemde prijzen inbegrepen. Vóór het sluiten van de overeenkomst wordt de totaalprijs incl. verzendkosten via onze website gemeld. Alle prijzen op de website zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de gevolgen van druk- en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Mochten er meerdere promotionele acties tegelijkertijd van kracht zijn dan kan per aankoop slechts 1 van deze acties gebruikt worden. Wij hanteren dus GEEN korting op korting.
 
Zetfouten
Voor de gevolgen van zet-, typ- en/of programmeer- of programmafouten op de website of andere publicitaire mailings, e-mailings of op internet kan paperpads.nl geen aansprakelijkheid aanvaarden.
 
Verzendkosten
Nederland: Gebruikt u een afleveradres in Nederland dan hanteren wij GEEN verpakking- en verzendkosten. België: Als bijdrage in de verpakking- en verzendkosten vragen wij een vast bedrag. Bij de opgave van uw bestelling ziet u precies hoeveel deze kosten zijn. Voor zendingen naar België bedragen de verzendkosten altijd €9,- ongeacht afmeting en gewicht. Voor meer info over verzendkosten kunt u altijd mailen naar info @ paper pads.nl.

Betaling
Betaling van uw bestelling kan op een van de volgende manieren:
 
iDEAL
Met iDEAL kunt u vertrouwd, veilig en gemakkelijk uw online aankopen afrekenen. U rekent af in uw vertrouwde betaalomgeving op internet, met de specifieke beveiligingsmethoden van uw eigen bank. Als internetbankier kunt u direct gebruik maken van iDEAL, zonder dat u zich daarvoor hoeft aan te melden. iDEAL werkt alleen voor klanten met een Nederlandse bankrekening.
 
Bankoverschrijving
Heeft u geen bankrekening die geschikt is voor iDEAL, dan kunt u ook via een bankoverschrijving betalen. U ontvangt na het plaatsen van de bestelling automatisch een e-mail met daarin alle gegevens die u nodig heeft om de bankoverschrijving in orde te maken. Zodra uw betaling binnen is, nemen wij uw bestelling in behandeling.
 
MasterCard of VISA
Indien u kiest voor een betaling met creditcard, dient u tijdens het bestelproces uw creditcardnummer, de vervaldatum en de CVC-code (op de achterzijde van de kaart) in te vullen. Let er op dat u exact de naam overneemt zoals die op de kaart vermeld staat (naam van de kaarthouder). Uw betaling wordt vervolgens online geautoriseerd, zodat u direct weet of deze wel of niet wordt goedgekeurd. Kiest u voor deze betaalmethode, dan kunnen wij uw bestelling direct na betaling in behandeling nemen.
 
Zichttermijn
Voor zover niet anders is aangegeven, heeft u na ontvangst van de bestelling gedurende een periode van 30 dagen het recht om zonder opgave van redenen de koopovereenkomst via een e-mail te ontbinden en de bestelling binnen dezelfde termijn te retourneren. Eventueel gedane betalingen (exclusief verzendkosten) zullen binnen 14 dagen worden gecrediteerd. Er bestaat geen recht op terugbetaling als het product is gebruikt en/of is beschadigd of de bestelling is geopend en/of niet in de originele verpakking geretourneerd wordt. Na het verstrijken van de zichttermijn van 30 dagen wordt de koopovereenkomst een feit. LET OP: U kunt niet ongelimiteerd retourneren! Wij accepteren maximaal 10 geretourneerde producten per klant per jaar. Dit om misbruik van ons coulante retourbeleid te voorkomen.
 
Eigendomsvoorbehoud
De eigendom van geleverde producten gaat pas over, indien de klant al hetgeen de klant op grond van de ter zake van de geleverde producten gesloten overeenkomst(en) aan Paperpads.nl verschuldigd is, heeft voldaan.
 
Aansprakelijkheid tijdens verzending
Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij Paperpads.nl tot het moment van bezorging aan de klant of een vooraf aangewezen en aan Paperpads.nl bekent gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Paperpads.nl draagt de verantwoordelijkheid voor het transport van uw bestelling echter wanneer u een foutief of niet bestaand adres opgeeft en uw bestelling raakt als gevolg hiervan zoek dan is de klant hier zelf verantwoordelijk voor. 
 
Gegevensbeheer
Indien u een bestelling plaatst bij Paperpads.nl, dan worden uw gegevens opgenomen in het klantenbestand van Paperpads.nl. Paperpads.nl houdt zich aan Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en zal uw gegevens niet verstrekken aan derden anders dan noodzakelijk voor het uitvoeren van uw bestelling. Zie onze privacy policy (AVG) op onze website. Paperpads.nl respecteert de privacy van de gebruikers van de website en draagt zorg voor een vertrouwelijke behandeling van uw persoonlijke gegevens. Paperpads.nl maakt gebruik van een mailinglijst, elke mailing bevat instructies om uzelf van deze lijst te verwijderen. Wanneer u een bestelling plaatst bij Paperpads.nl wordt u automatisch aangemeld voor deze mailinglijst.
 
Garantie
Paperpads.nl garandeert dat de door haar geleverde producten voldoen aan de eisen van bruikbaarheid, betrouwbaarheid en levensduur zoals deze door partijen bij de koopovereenkomst in redelijkheid zijn bedoeld en staat daarmee in voor de fabrieksgarantie van het aan u geleverde product.
 
Overeenkomst
Paperpads.nl behoudt zich het recht voor om zonder opgave van redenen bestellingen of opdrachten niet te accepteren.
 
Afbeeldingen en specificaties
Alle afbeeldingen, foto's, tekeningen, gegevens betreffende gewichten, afmetingen, kleuren, etc. op de site van Paperpads.nl gelden slechts bij benadering, zijn indicatief en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst. Het is niet toegestaan om afbeeldingen en/of teksten van de website van Paperpads.nl te kopiëren zonder onze nadrukkelijke schriftelijke toestemming.

Retourneren van producten.

Over het retourneren van producten doen wij niet moeilijk, mits het door u bestelde product nog in de originele, onbeschadigde en ongeopende verpakking zit. Wij dienen het geretourneerde product weer als nieuw te kunnen verkopen.

Ondanks de grote zorg die wij aan uw bestelling besteden kan het voorkomen dat u een defect product ontvangt (fabricagefout) of dat u buiten uw schuld een verkeerd product ontvangt (pickfout). 

Neem in beide gevallen contact met ons op via het contactformulier. Vergeet niet uw ordernummer erbij te vermelden. 

Retour voorwaarden: U heeft 30 dagen de tijd om aan te geven dat u wilt retourneren. Als u meerdere producten in één keer besteld heeft, dan begint deze termijn te lopen nadat u het laatste product heeft ontvangen. Vanaf het moment dat u heeft aangegeven uw product te willen retourneren moet u het binnen 14 dagen retourneren. Het door u bestelde product dient nog in de originele, onbeschadigde en ongeopende verpakking te zitten.

Wij willen u vragen om, indien mogelijk, de factuur of pakbon (of een kopie hiervan) mee te sturen in de verpakking.

Wanneer uw retourzending aan bovenstaande voorwaarden voldoet en deze door ons is ontvangen zullen wij het aankoopbedrag van het betreffende product binnen 14 dagen aan u crediteren.

De verzendkosten voor het retourneren zijn voor rekening van de klant. Wanneer er sprake is van een fabricage- of pickfout zijn deze voor rekening van Paperpads.nl U krijgt deze kosten dan achteraf gecrediteerd.

Retourzendingen zijn voor risico van de koper. Dit houdt in dat Paperpads.nl niet aansprakelijk is voor het beschadigen of zoekraken van retour gestuurde producten. Ruilen is niet mogelijk een retour wordt altijd afgehandeld d.m.v. een credit.
 
Klachten
Het kan voorkomen dat u niet tevreden bent over een product dat u bij Paperpads.nl heeft gekocht. Neemt u dan zo snel mogelijk contact met ons op, via het ticketsysteem in uw account of per e-mail: info @ paperpads.nl. De verzendkosten voor het retourneren van een artikel met een klacht komen in eerste instantie voor rekening van de klant. Deze kosten zullen gecrediteerd worden indien de klacht gegrond verklaard wordt.
 
Overmacht
Paperpads.nl heeft in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van de bestelling van een klant op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door dit schriftelijk aan de klant mee te delen en zulks zonder dat Paperpads.nl gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.
 
Toepasselijk recht en bevoegde rechter
Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 
Vragen, klachten en opmerkingen
Mocht u na het lezen van deze algemene voorwaarden vragen of opmerkingen hebben over deze algemene voorwaarden, neem dan gerust schriftelijk, telefonisch of per e-mail contact op met ons.
 

Met een account is alles makkelijker!

E-mail

Stel uw vraag per email (vergeet uw ordernummer niet)

[email protected]
Review LogoWij scoren een op

Paperpads.nl

Mariendaallaan 33
4033 DL Lienden
Nederland

BTW Nummer: NL001916276B92
KvK Nummer: 51530481
IBAN: NL52INGB0006041699